Een levend kunstwerk

A living piece of art

De l’arrangeur d’orchidee is een Phalaenopsis orchidee met kronkelende bloemstengels die op ambachtelijke wijze horizontaal door elkaar verweven zijn. Zo komt de overweldigende bloemenpracht volledig tot haar recht op tafel, vensterbank of bureau. Een levend kunstwerk dat nagenoeg geen onderhoud vergt en maandenlang een lust voor het oog blijft.

De l’arrangeur d’orchidee is leverbaar in wit, roze en paars, en wordt aangeboden in een luxe geschenkdoos met groot venster aan de voorzijde in een gouden pot.

Vanaf december 2017 zullen alle l’arrangeur d’orchidee planten voorzien worden van een geïntegreerd watergeefsysteem. Door dit systeem wordt de levensduur van de plant vergroot en de kwaliteit voor een langere tijd gewaarborgd. Tevens wordt hierdoor de verzorging van de plant nóg eenvoudiger.

Het concept is ontwikkeld door Phalaenova.

The l'arrangeur d'orchidee is a Phalaenopsis orchid with twisting flower stalks that have been horizontally intertwined in an artisinal way. Thus the overwhelming flowers are perfectly situated on the table, the windowsill or the desk. This living piece of art barely requires maintenance and stays wonderful for months.

The l’arrangeur d’orchidee is available in white, pink and purple. It is offered in a luxury giftbox with a large window on the front side.

As of december 2017 all l'arrangeur d'orchidee plants will be provided with an integrated water supply system. With this system the lifetime of the plant is expanded and the quality is guaranteed for a longer period. Also, nurturing of the plant will get even easier.

The concept was developed by Phalaenova.

Next

De oorsprong

The origin

De Phalaenopsis orchidee komt uit Zuidoost Azië, de Filippijnen en Australië. De plant groeit in de natuur vooral in bomen, zonder voedingsstoffen uit de bomen te onttrekken.

Het geslacht Phalaenopsis werd in 1825 beschreven door de Nederlandse botanicus Dr. C.L. Blume, die werkzaam was in de Royal Botanic Gardens in Buitenzorg (nu Bogor genaamd) op het eiland Java. Het verhaal gaat dat hij tijdens één van zijn tochten een groep vlinders vrijwel bewegingsloos zag dwarrelen bij een boom. Dit bleken orchideeën te zijn, die hij later Phalaenopsis heeft genoemd. De geslachtsnaam Phalaenopsis staat voor ‘als een (nacht)vlinder’ en is afgeleid van het Griekse ‘Phalaina’ (nachtvlinder) en ‘opsis’ (lijkend op).

The Phalaenopsis orchid originates in South East Asia, the Philippines and Australia. The plant mainly grows in trees, but it does not extract nutrients from the trees.

The genus of Phalaenopsis was described by the Dutch botanist Dr. C.L. Blume in 1825. He worked in the Royal Botanic Gardens in Buitenzorg (now called Bogor) in the Dutch colonial island of Java. It is said he once saw, during one of his expeditions, a group of butterflies that remained perfectly motionless near a tree. These turned out to be orchids, which he later named Phalaenopsis. The genus name Phalaenopsis means 'like a (night)butterfly' and is derived from the greek 'Phalaina' (nightbutterfly) and 'opsis' (resembling).

Next

Verkrijgbaarheid

Availability


De betere bloemist of detailhandel

The premium florist or retailer


De orchideeën van l’arrangeur d’orchidee zijn niet overal te koop. Vanwege het exclusieve karakter van het product zal het veelal alleen beschikbaar zijn bij de betere bloemist en detailhandel. Vraag ernaar bij uw eigen leverancier.

The l'arrangeur d'orchidee orchids are not obtainable everywhere. Because of the exclusive nature of the product it will mostly be available at the better florist or retailer. Ask your own supplier about the product.

Next

Onderhoudsvriendelijk

Easy care

Het verzorgen van een Phalaenopsis is eenvoudig. Met wat extra aandacht bloeien vrijwel alle orchideeën meerdere malen per jaar. Het verzorgingssysteem maakt het nog makkelijker.

Nursing a Phalaenopsis is easy. With only a little bit of attention almost all orchids flower for multiple times a year. The nursing system makes it even easier.Orchideeën houden van:

Orchids like:

 • een lichte plek;
 • kamertemperaturen van min. 15 tot max. 25° C;
 • voeding 1x per maand;
 • één keer per twee weken 150 ml water geven.
 • a bright spot;
 • room temperatures from min. 15 to max 25 C;
 • nourishment once a month;
 • once every 2 weeks water with 150 ml.

Orchideeën houden niet van:

Orchids do not like:

 • natte voeten;
 • tocht;
 • vol en direct zonlicht;
 • de centrale verwarming of kachel in de buurt.
 • enduring wet roots;
 • a drafty spot;
 • full and direct sunlight;
 • the central heating or heater close by.
Next
-->